Top

Bereshit (Génesis)


 

Haftará Bereshit: Yeshayahu (Isaías) 42:5 – 21

Haftará Noaj: 5775,    5776

Haftará Lej Leja: 5775,   5776

Haftará Vayera: 5775,   5776

Haftará Jayei Sara: 1 Reyes (1:1-31)

Haftará Toldot: 5775,   5776

Haftará Vayetze: 5775,   5776

Haftará VaYishlaj: 5775,   5776

Haftará Vayeshev: 5775 ,   5776

Haftará Miketz: 5775,    5776

Haftará Vayigash: 5776

Haftará Vayehi: 5776

 

Shemot (Éxodo)


 

Haftará Shemot: 5776

Haftará Vaera: 5776

Haftará Bo:5776

Haftará Beshalaj:5776

Haftará Yitro:5776

Haftará Mishpatim:5776

Haftará Terumá:5776

Haftará Tetzave:5776

Haftará Ki Tisá:5776

Haftará Vayakhel:5776

Haftará Pekude:5776

 

Vayikra (Levítico)


 

Haftará Vayikra:5776

Haftará Shabbat Pará:5776

Haftará Shabbat HaJodesh:5776

Haftará Shabbat HaGadol:5776

Haftará Ajare Mot:5776

Haftará Kedoshim:5776